Oferta

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:

 • udział w przetargach,
 • wycena prac geodezyjnych,
 • pozyskiwanie materiałów potrzebnych do wyceny prac,
 • kontakt z właściwymi urzędami w celu pozyskania map,
 • przygotowanie kosztorysów poszczególnych prac
 • przygotowanie dokumentacji do analiz:
 • ortofotomapy
 • chmury punktów

OPRACOWANIA DO CELÓW PROJEKTOWYCH:

 • NUMERYCZNE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 • MAPY HYBRYDOWE (ORTOFOTOMAPA + MAPA CYFROWA)
 • CHMURY PUNKTÓW
 • NUMERYCZNE MODELE TERENU
 • WIZUALIZACJIE 3D
 • CYFROWE FOTOMAPY I ORTOFOTOMAPY I WIELE INNYCH

Przygotowanie opracowań do celów projektowych obejmuje produkcję map, planów, przekrojów, numerycznych modeli terenu, wizualizacji i innych. Produkty wykonywane i dostarczane przez G4 Geodezja dokładnie odzwierciedlają wszystkie detale terenowe oraz położenie, kształt i wysokości niezbędnych elementów do prawidłowego wykonania projektów architektonicznych oraz inżynierskich.

Prowadzimy prace geodezyjne z wykorzystaniem urządzeń wyłącznie renomowanych producentów. Posiadamy instrumenty  typu Total Station, zestawy GPS, niwelatory laserowe i kodowe (w tym precyzyjne), wykrywacze urządzeń podziemnych i inne zaawansowane technologicznie instrumenty pomiarowe. Naszym atutem jest przede wszystkim zastosowanie sprawdzonych procesów i rygorystycznych procedur kontroli.

Szczycimy się indywidualnym podejściem do każdego projektu, a w naszych opracowaniach uwzględniamy potrzeby naszych klientów. Nasze sprawdzone procedury zapewniają sprawne przekazywanie dokumentacji  w trakcie realizacji całego procesu projektowego.

NUMERYCZNE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ NUMERYCZNE MODELE TERENU (DTM)

Dotychczas wykonaliśmy kilkaset map do celów projektowych dla projektów zarówno infrastrukturalnych (drogi, koleje, rzeki), inżynierskich (zbiorniki retencyjne, obiekty mostowe, itp.) jak i kubaturowych (biurowce, stadiony, hale sportowe, budownictwo mieszkaniowe, galerie handlowe itp.)

Przy tworzeniu map i DTM wykorzystujemy nie tylko pomiary bezpośrednie w terenie, ale także skaning lotniczy, mobilny i naziemny. Do
każdego zadania wykonywana jest ortofotomapa, a do opracowań biurowych wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie typu CAD.

FOTOMAPY, ORTOFOTOMAPY, MAPY HYBRYDOWE

Oferujemy produkty geodezyjne wykonane w oparciu o zdjęcia uzyskane z samolotów bezzałogowych UAV. Jesteśmy w stanie uzyskiwać zdjęcia lotnicze o bardzo wysokiej rozdzielczości, które po przetworzeniu i wpasowaniu na punkty osnowy fotogrametrycznej (w wybranym przez klienta układzie odniesienia), pozwalają uzyskać ortofotomapy o rozdzielczości od 2,5 cm do 30 cm GSD (wartość terenowa).

ORTOFOTOMPA

WĘZEŁ BIAŁE BŁOTA (BYDGOSZCZ)

ROK 2017 – PIXEL 2.5 cm – GSD

MAPA
HYBRYDOWA

(POMIAR + ORTOFOTOMAPA + DANE Z PZGiK)

WĘZEŁ
BIAŁE BŁOTA (BYDGOSZCZ)

NUMERYCZNY
MODEL TERENU

WĘZEŁ
BIAŁE BŁOTA (BYDGOSZCZ)

CHMURY PUNKTÓW, WIZUALIZACJE 3D, INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE

Poza typowymi pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonujemy pełen asortyment prac związanych z pozyskaniem chmury punktów, dokumentacji fotograficznej, wizualizacji 3D, i wiele innych. Wykonujemy profile linii energetycznych i przekroje

podłużne oraz profile i przekroje rzeczne. Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne i architektoniczno-budowlane w oparciu o skanowania laserowego 3D, a także na podstawie tradycyjnych pomiarów

geodezyjnych. Przygotowujemy rzuty, przekroje, oraz rysunki elewacji, na których podstawie istnieje możliwość wyliczenia powierzchni użytkowej, wniesienie istniejących instalacji, opracowanie i analiza odkształceń konstrukcji itp.

Systemy jakimi dysponujemy (bezzałogowe drony) , pozwalają na videofilmowanie z powietrza np. w celu inspekcji obiektów. Istnieje możliwość wykonania zdjęć jak i filmu jako produkt dodatkowy np. przy tworzeniu mapy do celów projektowych, obsłudze inwestycji, czy inwentaryzacji powykonawczej.

CHMURA PUNKTÓW (WYŚWIETLONA PO KOLORZE ODBICIA) PONIŻEJ PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ PRZEZ NMT (doskonale widoczny jest profil drogi wraz z jej podstawowymi parametrami np. pochyleniem)

OPRACOWANIA PRAWNE:

 • PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI  ORAZ MAPY DO CELÓW PRAWNYCH
 • PODZIAŁY DO DECYZJI ZRID (ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘINWESTYCJI DROGOWEJ)
 • PODZIAŁY DO DECYZJI ZRIW (ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WODNEJ)
 • PODZIAŁY NA TERENACH KOLEJOWYCH
 • REGULACJE PRAWNE (WYKAZY SYNCHRONIZACYJNE, MAPY STANU PRAWNEGO)
 • ROZGRANICZENIA
 • USTALENIA GRANIC
 • WZNOWIENIA i WYZNACZENIA GRNIC NIERUCHOMOŚCI
 • I WIELE INNYCH

Współpracujemy z kilkudziesięcioma biurami projektowymi na terenie całej Polski, na zlecenie których wykonaliśmy kilkanaście tysięcy podziałów dla inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje, regulacje rzek) oraz mniejszych jak osiedla mieszkaniowe, galerie, obiekty inżynierskie i inne. Na każdym etapie projektu: zarówno przy pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów

jak i przy projektowaniu linii rozgraniczającej teren inwestycji, aż do przekazania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzimy prace w ścisłej koordynacji z projektantem, tak aby ustalone punkty załamania granicy wyznaczającej np. pas drogowy uwzględniały sytuację terenową i układ granic na mapie, a działki pozostające poza liniami rozgraniczającymi miały możliwość racjonalnego wykorzystania. Pozwala to zoptymalizować i przyśpieszyć zarówno prace geodezyjne, ale przede wszystkim projektowe.

Zajmujemy się przygotowaniem kompletnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabyciem nieruchomości na rzecz gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa, które następuje na podstawie ostatecznej decyzji ZRID lub ZRIW, oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym (zgodnie z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) tj. m.in.:

 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • wykazy synchronizacyjne
 • wnioski do sądów wieczysto księgowych o ujawnienie podziału i prawa własności
 • opisy stanu nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną
 • pozyskiwanie w imieniu wykonawcy wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów, które służą do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.

Prace kameralne wykonujemy przy wykorzystaniu autorskiego i wciąż ulepszanego oprogramowania opartego na relacyjnych bazach danych pozwalającego zautomatyzować i zoptymalizować większość zadań (zawiadomienia, tworzenie protokołów,

wykazów, dzienników spotkań, generowanie map itp.) oraz przede wszystkim uniknąć niepotrzebnych pomyłek.
Posiadamy kilkadziesiąt licencji na oprogramowanie CAD i programy geodezyjne, a gotową dokumentację w postaci map numerycznych przekazujemy w dogodnym dla zleceniodawcy formacie (*.dgn, *.dxf, *.dwg, *.shp i inne)
Mając na uwadze potrzeby biur projektowych jak i zmiany w przepisach prawnych na stałe współpracujemy z programistami w celu dostosowania naszych produktów do wymagań rynkowych i prawnych, a także do specyficznych wymagań poszczególnych zadań projektowych, czy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

OFERTA

Stale poszerzając swoją ofertęi zachowując przy tym najwyższe standardy wyspecjalizowaliśmy się w opracowaniach związanych z przygotowaniem inwestycji (mapy, podziały nieruchomości, skaning laserowy, zdjęcia z powietrza), które przedstawiamy szczegółowo w naszym portfolio.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

NUMERYCZNE MODELE TERENU

DRONY ORTOFOTOMAPY

FOTOGRAFIA NAZIEMNA

LINIE ENERGETYCZNE

INNE PRODUKTY

WYBRANE INNE OPRACOWANIA

 • analizy widoczności przy wykorzystaniu NMT (modeli terenu) i NMPT (modeli pokrycia terenu);
 • profile linii energetycznych (na podstawie tradycyjnych pomiarów oraz skaningu z powietrza LIDAR);
 • przekroje poprzeczne i profile podłużne rzek i badanie dna zbiorników wodnych;
 • obliczanie mas ziemnych na podstawie numerycznych modeli terenu (pozyskanych ze skaningu i zdjęć);
 • monitoring prac budowlanych z powietrza przy wykorzystaniu UAV;
 • zdjęcia z powietrza oraz animacje i spacery 3D;
 • oraz produkty na indywidualne zamówienie;

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:

 • możliwości obsługi geodezyjnej kilku dużych
 • obiektów jednocześnie;
 • unikanie kosztów opóźnień i sporów, które mogą powstać na skutek błędów popełnionych przy tyczeniu;
 • rygorystyczne procedury kontrolne;
 • ogromne doświadczenie przy wykonywaniu geodezyjnej obsługi inwestycji;
 • współpraca i doradztwo na każdym etapie projektu;
 • wypracowane kontakty z ODGiK w całej Polsce;

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI, GENERALNYMI WYKONAWCAMI, DEWELOPERAMI NA TERENIE CAŁEJ POLSKI