Slider

Oferta g4 geodezja

Informacje na temat oferty firmy G4Geodezja

Nasza oferta obejmuję realizację wszystkich zadań w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji od momentu udziału w przetargu do oddania obiektu do użytkowania.

Stale poszerzając swoją ofertę i zachowując przy tym najwyższe standardy wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze dużych inwestycji budowlanych jak (centra handlowe, obiekty sportowe, budowle inżynierskie, osiedla mieszkaniowe), które przedstawiamy szczegółowo w naszym portfolio.

O firmie g4 geodezja

Najważniejsze informacje na temat firmy G4Geodezja

G4 Geodezja

G4 Geodezja działa na terenie Polski od maja 2002r. Początkowo powstała jako firma rodzinna. Trzy pokolenia tradycji w geodezji pozwoliły nam wypracować własne metody pracy, które zapewniają nam większą wydajność i wyższą jakość oferowanych naszym klientom usług.

Kadra

Aktualnie zatrudniamy 40 wykwalifikowanych pracowników. Każdym zespołem kieruje doświadczony inżynier, a nadzór nad pracą zespołów sprawuje koordynator posiadający uprawnienia geodezyjne między innymi z zakresu obsługi inwestycji.

Możliwości

Jesteśmy w stanie w jednym czasie obsługiwać kilkanaście dużych projektów typu budowa dużych obiektów kubaturowych (np. galerie, stadiony) czy wykonywanie opracowań geodezyjnych związanych z obsługa inwestycji

Nasze produkty

Lorem ipsum dolor

Stale poszerzając swoją ofertę i zachowując przy tym najwyższe standardy wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze dużych inwestycji budowlanych jak (centra handlowe, obiekty sportowe, budowle inżynierskie, osiedla mieszkaniowe), które przedstawiamy szczegółowo w naszym portfolio.

Realizacje G4 Geodezja

Lorem ipsum dolor