BUDOWNICTWO KUBATUROWE

NASZA OFERTA OBEJMUJĘ REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSŁUGI INWESTYCJI OD

MOMENTU UDZIAŁU W PRZETARGU DO ODDANIA OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:

 • udział w przetargach,
 • wycena prac geodezyjnych,
 • pozyskiwanie materiałów potrzebnych do wyceny prac,
 • kontakt z właściwymi urzędami w celu pozyskania map,
 • przygotowanie kosztorysów poszczególnych prac
 • przygotowanie dokumentacji do analiz:

       -ortofotomapy

       -chmury punktów

BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNA:

Wszędzie gdzie projekt należy wynieść w teren, dokładność jest krytyczna. Nasze wieloletnie doświadczenie, zdobyte na licznych projektach, gwarantuje najwyższą precyzję oraz efektywność pracy.

Prowadzimy prace geodezyjne z wykorzystaniem urządzeń wyłącznie renomowanych producentów. Posiadamy instrumenty typu Total Station (w tym zmotoryzowanymi), zestawy GPS, niwelatory laserowe i kodowe (w tym precyzyjne), wykrywacze urządzeń podziemnych i inne zaawansowane technologicznie instrumenty pomiarowe. Naszym atutem jest przede wszystkim zastosowanie sprawdzonych procesów i rygorystycznych procedur kontroli. Nasze sprawdzone procedury zapewniają sprawne przekazywanie dokumentacji powykonawczej w trakcie realizacji całego procesu budowlanego

Oferujemy różne techniki i specyfikacje powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i wymagań konkretnego projektu.

G4 Geodezja zapewnia pomiary związane ze wszelkiego rodzaju monitoringiem przemieszczeń i osiadań obiektów oraz inne pomiary kontrolne. Jesteś my w stanie monitorować i badać ruchy georeferencyjne oraz przemieszczenia 2D oraz 3D zarówno nad jak i pod ziemią

Skupiamy w swoich szeregach 60 wykwalifikowanych pracowników z czego 25 osób stanowi trzon firmy. Inżynierowie G4 Geodezja oraz jej pozostała kadra pracowali przy złożonych i prestiżowych kontraktach w całym kraju. Każdym zespołem kieruje doświadczony inżynier, a nadzór nad pracą zespołów sprawuje koordynator posiadający uprawnienia geodezyjne.

OFERTA:

Stale poszerzając swoją ofertę i zachowując przy tym najwyższe standardy wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze dużych inwestycji budowlanych jak (centra handlowe, obiekty sportowe, budowle inżynierskie, osiedla mieszkaniowe), które przedstawiamy szczegółowy w naszym portfolio.

GALERIE HANDLOWE

OBIEKTY SPORTOWE

OBIEKTY MIESZKANIOWE

BIUROWCE

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

BUDOWNICTWO MEDYCZNE

INNE

WYBRANY ZAKRES PRAC:

 • osnowy realizacyjne;
 • wszelkiego rodzaju prace związane z tyczeniem i wyznaczaniem obiektów;
 • inwentaryzacje w trakcie procesu budowlanego;
 • inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem nowych obiektów na mapy z zasobu geodezyjnego oraz pozyskanie stosownych klauzul;
 • monitoring geodezyjny (przemieszczeń, osiadań, odkształceń)
 • skaning laserowy
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej w tym lotniczej;
 • dodatkowe produkty według zapotrzebowania zleceniodawcy;

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:

 • możliwości obsługi geodezyjnej kilku dużych obiektów jednocześnie;
 • unikanie kosztów opóźnień i sporów, które mogą powstać na skutek błędów popełnionych przy tyczeniu;
 • rygorystyczne procedury kontrolne;
 • ogromne doświadczenie przy wykonywaniu geodezyjnej obsługi inwestycji;
 • współpraca i doradztwo na każdym etapie projektu;
 • wypracowane kontakty z ODGiK w całej Polsce;