pomiary powierzchni

OBMIARY POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH

Ze względu na opieranie się na niedokładnej dokumentacji, zarządzający, kupujący, sprzedający oraz ich doradcy mogą podejmować nieświadome decyzje, mające ogromny wpływ na koszty i całkiem prawdopodobnie powodować problemy, które trwać będą długo po zakończeniu transakcji dotyczącej nieruchomości.

Bazując na naszym ponad piętnastoletnim doświadczeniu i wiedzy popartej współpracąz największymi firmami z rynku nieruchomości, dostarczamy produkt, który nie tylko dokładnie odzwierciedla realne powierzchnie, ale jest także specyficzny dla konkretnej nieruchomości.

NASZA OFERTA OBEJMUJE

OKREŚLENIE POWIERZCHNI DLA CELÓW NAJMU

WYZNACZENIE POWIERZCHNI ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI

POMIAR POWIERZCHNI ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI

WYZNACZENIE POWIERZCHNI DO CELÓW TRANSAKCYJNYCH

STWORZENIE DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ DO CELÓW ARANŻACYJNYCH

TWORZENIE LUB ODTWORZENIE RZUTÓW KONDYGNACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ARANŻACYJNYCH

STWORZENIE DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ OPARCIE DLA INWENTARYZACJI INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

INNE

NORMY:

Obmiary oraz opracowanie pomierzonych powierzchni wykonujemy na życzenie klienta (firmy zarządzające nieruchomościami, właściciele budynków, architekci, deweloperzy, generalni wykonawcy, najemcy) zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prowadzimy prace geodezyjne z wykorzystaniem urządzeń wyłącznie renomowanych producentów. Posiadamy instrumenty typu Total Station (w tym zmotoryzowanymi) i inne zaawansowane technologicznie instrumenty pomiarowe. Naszym atutem jest przede wszystkim zastosowanie sprawdzonych procesów i rygorystycznych procedur kontroli.

Specyfikę pomiaru powierzchni, czas pomiaru i jego technologię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta oraz wymagań konkretnego projektu. Dokumentacja z kolejnych etapów pomiarowych może być przekazywana sukcesywnie w trakcie realizacji prac lub w całości na koniec zadania pomiarowego.

METODYKA POMIARU oraz SPRZĘT

 • wszystkie pomiary wykonywane są w terenie bezpośrednio na obiekcie;
 • pomiary wykonywane są technikami geodezyjnymi i w razie potrzeby
  „dowiązane” do osnowy geodezyjnej przystosowanej do pomiaru
  powierzchni;
 • osnowa pomiarowa może być spójna dla całego obiektu lub zakładana
  niezależnie na każdej kondygnacji;
 • zastosowana technologia pozwala precyzyjnie pomierzyć wszelkie
  krzywizny, kąty i inne nietypowe kształty, a także miejsca niedostępne do
  pomiaru bezpośredniego;
 • do pomiaru wykorzystujemy geodezyjne urządzenia pomiarowe:
  • bezlustrowe instrumenty typu Total Station;
   w razie potrzeby i życzeń klienta przy wykorzystanie techniki skaningu
   laserowego.
  • do kontroli odległości dalmierze ręczne (DISTO)
 • zastosowane metody pomiarowe oraz sprzęt
  pozwalają niemal w 100% uniknąć błędów ludzkich,
  zapewniając pełną kontrolę oraz kartometryczność
  opracowań
 • kontrola pomiarów odbywa się od razu na obiekcie;
  nasze pomiary wykonywane są bez zakłócenia pracy ludzi w mierzonych
  pomieszczeniach:
 • dokumentacja przekazywana zamawiającemu (rzuty) odzwierciedla stan rzeczywisty
  mierzonych pomieszczeń, budynków czy obiektów i dostarczana jest w wersji do edycji, co
  umożliwia jej wykorzystanie do innych celów np. aranżacyjnych;

SCHEMAT KOLEJNOŚCI PRAC

ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI

Metodyka pomiaru, stosowany sprzęt i schemat prac, przy wykonywaniu pomiarów powierzchni w celu przygotowania metryk lokali dla uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, nie odbiega od tych stosowanych przy pomiarach powierzchni komercyjnych.

Pomiar powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego reguluje Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa igospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.Nowe rozporządzenie wprowadziło jednoznaczne zasady obliczania powierzchni na podstawie Polskiej Normy PN ISO 9836:1997 według której:

 • pomiar wykonuje się w stanie całkowicie wykończonym (w świetle ścian wyprawionych czyli otynkowanych)
 • pomiar wykonuje się na poziomie podłogi;
 • wnęki w ścianach o powierzchni do 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia;
 • wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia;
 • przejścia w ścianach, drzwiach i oknach (balkonowych) nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia
 • pilastry i inne występy ścienne o powierzchni do 0,1 m2 nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia
 • pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m2 nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia
 • dokładność pomiarów i obliczeń pomiaru liniowego i obliczenia powierzchni do 0,01 m do 0,01 m2
 • ujednolicona reguła przyjmowania do obliczeń powierzchni pomieszczeń ze skośnym sufitem: w 100%, jeżeli wysokość pomieszczeń jest równa lub większa od 2,20 m, w 50%, jeśli jest równa lub większa od 1,40 m i mniejsza niż 2,20 m, natomiast powierzchnię o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

OFERTA:

Stale poszerzając swoją ofertę i zachowując przy tym najwyższe standardy wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze dużych inwestycji budowlanych jak (centra handlowe, obiekty sportowe, budowle inżynierskie, osiedla mieszkaniowe), które przedstawiamy szczegółowy w naszym portfolio.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:

 • możliwości obsługi geodezyjnej kilku dużych obiektów jednocześnie;
 • dzienna wydajność przy kilku zespołach to nawet 5000 m2 dziennie;
 • dostosowanie czasu pracy do konkretnego zadania (weekendy, pomiary nocne);
 • unikanie kosztów opóźnień i sporów, które mogą powstać na skutek błędów popełnionych przy pomiach;
 • rygorystyczne procedury kontrolne;
 • ogromne doświadczenie przy wykonywaniu pomiarów powierzchni;
 • współpraca i doradztwo na każdym etapie projektu;